Ushio BC1791 JT120V-500WB 1000W 120V T13 1/4 Halogen bulb with a E39,E40 / Mogul Screw Base - CC Temp / Kelvin: 3200K

by Ushio
$43.99
SKU 1001143-US